KRIS-
BEREDSKAP

för personer
med funktions-nedsättningar

VEM ANSVARAR FÖR VAD?

Bränderna och hettan 2018 visade att vi måste ha bättre beredskap inför kommande kriser. Hur fungerar beredskapen för kommuninvånare som behöver extra stöd av samhället? Hur kan vi som privata anordnare, kommuner eller politiker garantera säkerheten?

28 november 2019 Bolinders plan 1, Stockholm City

En heldag för privata utförare, kommuner, politiker & enskilda

Syftet med dagen är att klargöra vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.

Hur många?

Plats för 100 personer

Vilken dag?

28 november 2019 kl 09.30–16.00

Vem arrangerar?

ABH och Föräldrakraft

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Krisberedskap för utsatta grupper. Vem ansvarar för vad?

Efter de stora skogsbränderna förra sommaren har det varit en intensiv verksamhet på svenska myndigheter kring dessa frågor.

Myndigheten för samhällsskydd och samhällsberedskap, MSB, har slagit fast att den utförare som har ansvar före krisen även har ansvaret under och efteråt.

Men räcker det som svar på frågan om vem som har ansvar? Vem ansvarar till exempel för att den assistansberättigade som valt en privat utförare får stöd vid evakuering? Eller att en person som behöver stöd i sitt boende får nödvändiga mediciner när medicineringen normalt inte ingår i det stöd som ges?

Oavsett hur ansvaret fördelas måste alla berörda beslutsfattare hos anordnare, kommuner och politik komma igång med en förbättrad krisberedskap.

Den 28 november 2019 bjuder ABH Utbildning & Rådgivning och Föräldrakraft / HejaOlika in till en fullmatad dag för dig som vill diskutera, reflektera och påbörja planeringsarbetet.

basta-LSS-konferens-7621-1200.jpg

Konferensens målgrupper

Kursen vänder sig till dig som arbetar både i kommunal och privat verksamhet, med personlig assistans eller annan service i hemmet, samt till dig som är vård- eller omsorgsgivare. Den vänder sig också till dig som är politiker med ansvar för den krisberedskap som måste finnas i varje kommun.

jessica-smaaland-utrustning-700.jpg

Vad är syftet med konferensen?

Syftet med dagen är att klargöra vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.

jessica-smaaland-181104_foto-linnea-bengtsson-4158-2000.jpg

Programmet i korthet

Under dagen kommer vi att lyssna på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och samhällsberedskap) och MFD (Myndigheten för delaktighet) men också Ljusdals kommun, som med sin erfarenhet av den stora branden i somras kan berätta vad som fungerade och vad som inte fungerade, Botkyrka kommun, privata anordnare och personer som själva berörs av frågan. Före och efter seminariet samt under de pauser som hålls har du möjlighet att ta del av utställningar utanför seminarielokalen. ABH Utbildning & Rådgivning och Föräldrakraft / HejaOlika arrangerar utbildningen.

Vilken beredskap har du inför nästa kris?

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

Föreläsare

Möt några av Sveriges främsta experter på krisberedskap – men också några av de kunnigaste inom funktionsrättsfrågor. Ta del av en unik kompetens under sex välfyllda timmar den 28 november 2019.

jessicasmaaland-9712_900.jpg

Assistansanvändare och politisk sekreterare på STIL, personlig assistans och politisk påverkan.

asa-furen-thulin

Åsa Furén-Thulin

Sveriges kommuner och landsting.

maritawikstrom-ljusdal_4_1600.jpg
Marita Wikström.

Utvecklingschef inom socialförvaltningen i Ljusdal. Ledde kommunens arbete med att evakuera personer vid sommaren storbrand.

msb_christina-andersson-8827-700.jpg

Christina Andersson

Projektledare för ”Om krisen eller kriget kommer” på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

eva-borgstrom-fotolinneabengtsson-1600

Eva Borgström

Intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB.

karinflyckt-150604-7464_900.jpg

Karin Flyckt

Socialstyrelsens samordnare för funktionsrättsfrågor.

Föreläsare från MFD

Myndigheten för delaktighet.

pernilla-halenop-ssistans960.jpg

VD för OP Assistans.

tuva-lund700.jpg

Representant för Botkyrka kommun

På bilden kommunalrådet Tuva Lund, vinnare av Bästa LSS-kommun 2016.

annabarsk-6041600.jpg
Anna Barsk Holmbom.

Moderator. Driver ABH Utbildning, www.abh.
utbildning.se

Programmet

Under dagen får vi bland annat lyssna på Myndigheten för samhällsberedskap och Myndigheten för delaktighet men också på Ljusdals kommun, som med sin erfarenhet av den stora branden i somras kan berätta vad som fungerade och vad som inte fungerade, Botkyrka kommun, privata anordnare och personer som själva berörs av frågan.

Tid

Programpunkt

Föreläsare

 • 09:30 - 10:00
 • Inskrivning och kaffe
 • 10:00
 • Varför behövs en särskild beredskap för personer som har en funktionsnedsättning?
Anna Barsk Holmbom

Moderator

 • 10:10
 • Existerar det någon krisberedskap för oss som har omfattande fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar?
Jessica Smaaland

Assistansanvändare och politisk sekreterare på kooperativet STIL

Eva Borgström

Intressepolitisk samordnare på FUB

 • 10:30 - 11:15
 • Hur kan Myndigheten för samhällsberedskap, MSB stärka krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar? Om MSBs roll och hur kommuner, myndigheter, professionella och enskilda kan ha nytta av MSBs arbete.
Christina Andersson

Projektansvarig för ”Om krisen eller kriget kommer” och handläggare för enskildas säkerhet

 • 11:15 - 11:30
 • Paus
 • 11:30 - 12:00
 • Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att utreda kommunernas krisberedskap.
Karin Flyckt

Socialstyrelsen

 • 12:00 - 13:00
 • Lunch
 • 13:00 - 13:45
 • När det faktiskt händer. Samtal om kommunens, privata anordnares och personalens ansvar vid kriser. Medverkar gör Ljusdals kommun med kunskap från de stora bränderna 2018, Botkyrka kommun (Bästa LSS-kommun 2016) samt Pernilla Hålén, OP Assistans.
Marita Wikström

Ljusdals kommun

Tuva Lund

Botkyrka kommun

Pernilla Hålén

VD för OP Assistans

 • 14:00 - 15:00
 • Framtidens krisberedskap – hur ska den se ut? Paneldebatt med funktionsrättsrörelsen, kommunerna och myndigheterna.
Jessica Smaaland

Assistansanvändare och politisk sekreterare på kooperativet STIL

Åsa Furén-Thulin

SKL, Sveriges kommuner och landsting

Eva Borgström

Intressepolitisk samordnare på FUB

Föreläsare från MFD

Myndigheten för Delaktighet

Karin Flyckt

Socialstyrelsen

 • 15:00 - 15:15
 • Kaffe
 • 15:15 - 16:00
 • Hur kan verksamheterna medverka till delaktighet vid samhällskatastrofer? Föreläsare från Myndigheten för delaktighet, MFD.
Föreläsare från MFD

Myndigheten för Delaktighet

Reservera din plats här!

Är du beredd inför nästa kris?

Om inte – boka plats på konferensen KRISBEREDSKAP! den 28 november 2019.